اتمام ترجمه کتاب « خدا، ایمان و سلامتی: بررسی ارتباط بین معنویت و درمان »

به گزارش روابط عمومی موسسه سبک زندگی آل‌یاسین ؛ ترجمه کتاب خدا، ایمان، سلامت: بررسی ارتباط بین معنویت و درمان اثر جف لوین به قلم دکتر امیر قربانی به اتمام رسید.

نویسنده در این اثر نوآورانه به واکاوی آخرین شواهد متقن درباب ارتباط بین سلامت و مجموعه ای از باورها و اعمال معنوی از جمله عبادت، حضور در مراسم مذهبی، مراقبۀ معنوی و ایمان به خدا می پردازد. او در همین راستا با تکیه بر مطالعات خود و سایر محققان، به اثبات این امر میپردازد که پافشاری دین بر رفتارهای سلامت بار و روابط حامیانه، بر سلامت کلی فرد اثر می‌گذارد و نیز تبیین می‌کند که چگونه خوش بینی و امیدواری مؤمنان به تقویت واکنش‌های درمانی می‌انجامد.

اثر حاضر با اشاره های متعدد به ماجراهای شورانگیز شخصی نحوۀ نگرش مخاطب به خود و ایمان خود را تغییر می‌دهد و افزون بر این، مسیر ارتقای سلامت از رهگذر انجام اعمال معنوی را پیش روی او می‌گذارد.

این اثر در 3 بخش کلی و 8 فصل تنظیم شده است:

ـ آثار سلامت بخش دین عامه

ـ آثار سلامت بخش معنویت شخصی

ـ خدا، روح و آینده پزشکی

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.