ارائه طرح سبک زندگی اسلامی با رویکرد حیا ویژه سازمان‌ها و ادارات دولتی به وزارت کشور

به گزارش روابط عمومی مؤسسه سبک‌زندگی آل یاسین؛ برنامه سبک زندگی اسلامی با رویکرد حیا ویژه سازمان‌ها و ادارات دولتی توسط مؤسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین و پژوهشکده اسلامی در فروردین ماه سال 1400 به وزارت کشور ارائه شد.

امروزه تظاهر به بی‌حیایی به یک معضل کاملاً مشهود در جامعه درآمده که دامنه آن منحصر به افراد بد حجاب و بی‌حجاب نمی‌شود، بلکه آسیبهای آن تمام اعضای جامعه را در بر می‌گیرد و با بسیاری از مسائل پیوند خورده و دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شده است.

این مسأله از آن جهت که خطابش با زنان است، به نیمی از جمعیت جامعه مربوط است و از آن جهت که در تنظیم روابط زن و مرد نقش دارد، به همه افراد جامعه مربوط می‌شود. بر همین اساس، حیا و پوشش اسلامی یکی از اوامر انسان‌ساز الهی و یکی از احکام حیات بخش اسلام در زندگی طیبه است و منطبق بر فطرت بشر و مبتنی بر نیازها و شرایط روانی او و زمینه‌ساز پویایی و کمال انسانی فرد و جامعه است.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.