اصول انتخاب و تصمیم‌گیری در سبک زندگی اقتصادی از منظر نهج‌البلاغه

پدیدآور: زهرا کاظمی مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشکده اهل‌ بیت، گروه علوم قرآن و حدیث سال ارائه: ۱۳۹۳

چکیده :
چکیده برنامه اقتصادی از جمله برنامه‌های مهم و مورد تأکید اسلام است، بطوری که تحقق اهداف متعالی اسلام بدون توجه به مسائل اقتصادی امکان پذیر نیست. در جامعه ما اگرچه اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می دهند ولی فقدان آموزش‌های کاربردی، عملا سبک زندگی آنها را از معیارهای دینی دور ساخته است چنانچه متاسفانه، جامعه ما با تصمیمات نادرست اقتصادی و به فراموشی سپردن اعتقادات و احکام ناظر بر اقتصاد به یک جامعه مصرفی تبدیل شده است. در این پژوهش این فرضیه مطرح میشود که تامل در آموزه‌های اسلامی و علوی میتواند ما را در رسیدن به الگوی مطلوب اقتصادی یاری دهد. آنچه به عنوان روش در این پژوهش میتوان مطرح نمود استفاده از روش تحلیل مضمون است که با مطالعه کتاب نهج البلاغه به کدگذاری مضامین اصلی و فرعی پرداخته‌ایم. در نتیجه کدگذاریهای استخراج شده از نهج البلاغه در رابطه با اصول انتخاب و تصمیم گیریهای اقتصادی به ارائه نمایه‌ای از شبکه مضامین، قالب مضامین و نمودار تحلیل مقایسه‌ای اصول پرداخته ایم و در پایان به معرفی ده اصل از اصول انتخاب و تصمیم‌گیری میپردازیم. این اصول عبارتند از:اصل لزوم وجود چارچوب اعتقادی، اخلاقی، و شرعی در همه انتخاب‌ها و تصمیمات اقتصادی، تاثیر آگاهی و اطلاعات بر تصمیمات اقتصادی، توجه به وابستگیهای متقابل و همبستگی جمعی، توجه به نتایج و تبعات کوتاه مدت و بلند مدت انتخاب‌ها، اثر انگیزه‌ها بر انتخاب‌های اقتصادی، اصل وجود توالی و تداوم در انتخاب‌ها، توجه به تصمیمات بین زمانی و مبادلات حال و آینده، توجه به اصول عقلانی انتخاب‌ها و تصمیمات از جمله اصل کمیابی، هزینه فرصت، لزوم هزینه فایده، آگاهی و تبعیت از قوانین و مقررات و بهره وری
. کلید واژه: سبک زندگی، نهج البلاغه، تحلیل مضمون

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.