اصول طراحی لباس نوجوانان دختر بر اساس سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی

پدیدآور: نوشین صفی‌یاری مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دانشکده هنر و معماری سال ارائه: ۱۳۹۳

سبک زندگی در واقع از جمله بنیان‌های سازنده اجتماع و هویت اجتماعی است که متشکل از دو بخش صورت و معنا می‌باشد. سبک زندگی سیستم منظم و خاصی است که بر زندگی فردی و جمعی افراد با هویت خاص حاکم می‌شود. سبک شامل انگیزه‌ها، خصیصه‌ها، علایق، ترجیحات و ارزش‌هایی است که هر فرد در زندگی خود دارد و آن را در رفتارش نشان می‌دهد. این نظام‌واره شاکله رفتاری ـ پوششی افراد را نشان می‌دهد و بر گزینش بسیاری از مؤلفه‌های زندگی، به ویژه انتخاب لباس، تأثیر می‌گذارد.

مسئله مهم‌تر سبک حاکم بر طراحی لباس است که باید به آن توجه ویژه داشت؛ چراکه افراد در صورت ناآگاهی به سبک زندگی انتخابی خود، ملزم به انتخاب پوشش‌های موجود در بازار هستند؛ لذا این مهم تأثیر ناخودآگاه بر افراد خواهد داشت. پژوهش حاضر قصد مطالعه و تطبیق سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی ایرانی تحت عنوان سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی را دارد.

با توجه به محوریت اصلی پروژه ـ نوجونان دختران ـ و ارتباط درک سبک زندگی و رشد شناختی، این تحقیق به مطالعه رشد شناختی و جنبه‌های مختلف آن می‌پردازد. نتیجه این مطالعات منجر به تدوین اصول طراحی لباس نوجوانان می‌شود. با رعایت این اصول لباس‌هایی به جامعه عرضه خواهد شد که مطابق با ذات و طینت نوجوانان جامعه اسلامی است.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.