الگوی مطلوب فراغت و تفریح از دیدگاه اسلام

این کتاب در چهار فصل به قلم دکتر سیدحسین شرف الدین به رشته تحریر در آمده است. در فصل اول کتاب، مفاهیم و گونه شناسی نظریه های فراغت مورد تبیین قرار می گیرد. در فصل دوم کتاب با عنوان اسلام و فراغت و تفریح، موضوعاتی از جمله؛ جایگاه فراغت در زیست جهان مؤمنانه، مبنای هنجاری فراغت و تفریح، مفروضات نظری الگوی هنجاری فراغت و تفریح، فراغت و تفریح در آیات و روایات، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نویسنده در فصل چهارم، به جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته و چالش های موجود در سازمان دهی اوقات فراغت در ایران را مورد کنکاش قرار داده است.
یادآور می شود کتاب الگوی مطلوب فراغت و تفریح از دیدگاه اسلام از جمله آثار بنیادی و جدیدترین اثر انتشاراتی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین است.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.