انحرافهای جوانان در جامعه و دیدگاه اسلام

پدیدآور: رضا حمزه‌لویی محل ارائه: دانشکده علوم قرآنی ملایر سال ارائه: ۱۳۸۱

هدف تحقیق شناخت و بررسی مشکلات و عوامل زمینه‌ساز بروز انحرافات در جوانان می‌باشد. از طریق آن ضمن تجزیه و تحلیل کم و کیف این پدیده به عنوان یکی از مسائل اساسی پیشگیریهایی ضروری صورت گرفته و اطلاعات مناسبی در این مورد ارائه گردد. روش اجرایی به دو صورت کتابخانه‌ایی و میدانی . فصل چهارم به چند بخش تقسیم گردیده است . ۱ـ شناخت جوانان . ۲ـ آسیب‌شناسی اجتماعی جوانان . ۳ـ نمونه‌هایی از انحرافات . نتایج بدست آمده: نداشتن هدف درست و الگوی کامل به پوچی رسیدن جوانان به دلیل ندانست معنای واقعی زندگی، عقده حقارت ، نداشتن تجربه کافی، سادگی بیش از حد،‌وجود عوامل وراثت و دایر بودن خصوصیات و ویژگیهای خاص بدنی، فقر و احتیاجات مادی و عدم اعتماد به نزدیکان و افراد دور بر نوجوانان . بیسوادی والدین ،‌فرهنگهای غلط خانواده که باعث فرار فرزندان از خانه و توسل آنها به راههای غیر معقول و غیر قانونی می‌شود. بی‌توجهی به جوانان و ارزش ننهادن بر آنها به وجود نیاوردن محیطی برای تفریح و ورزش عدم مشارکت و مشورت جوانان در زمینه‌های مختلف که با جوانان در ارتباط است .

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.