بازتاب و بازتولید سبک های زندگی در یکی از محیط های آموزش زبان انگلیسی در ایران

پدیدآور: فرنوش راشد مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه الزهرا (س) - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ سال ارائه: ۱۳۹۴

فرآیند یادگیری زبان خارجی را نمی ‌توان تنها بر ابعاد زبان ‌شناختی زبان متمرکز دانست و ارزش ‌های اجتماعی-فرهنگی نیز ممکن است در کتاب‌ ها، مواد آموزشی و مباحث کلاسی نمود پیدا کنند. برای بررسی این مسأله، در تحقیق حاضر احتمال بازتولید برخی نگرشهای فرهنگی و سبک های زندگی در چنین فضاهای آموزشی و نتایج آن مورد مطالعه قرار گرفت. ۶۲ زبان آموز به همراه ۱۰ معلم زبان در تحقیق حاضر شرکت کردند. برای جمع آوری داده‌ها دو روش اصلی شامل مشاهده کلاسی و مصاحبه مورد استفاده قرار گرفت. در مجموع، ده کلاس در سطوح مختلف زبانی طی دو ترم که ۴ ماه به طول انجامید به مدت ۱۰۰ ساعت مورد مشاهده قرار گرفتند و مباحث کلاسی به مدت ۱۰۰ ساعت دیگر ضبط شد. با هر دو گروه شرکت کنندگان نیز مصاحبه شد. با توجه به طولانی بودن فرآیند یادگیری زبان، تغییراتی که طی این فرآیند در دیدگاه ها و نگرش افراد ایجاد می شود ممکن است به تدریج وارد سبک زندگی آنها شده و باعث شود فرهنگ و سبک زندگی زبان آموزان به لحاظ ارزش گذاری مورد تردید قرار گیرند. در تحقیق حاضر نشان داده شد که حضور طولانی مدت در محیط های یادگیری زبان انگلیسی نظیر آموزشگاه مورد بررسی در این پژوهش به تغییرات ضمنی در ابعاد مختلف سبک زندگی زبان آموزان منجر می شود. نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست‌ گذاران، مولفان مطالب آموزشی، مدیران موسسات آموزشی، مدرسان، و زبان ‌آموزانی قرار گیرد که در فضای آموزش و یادگیری زبان انگلیسی مشارکت دارند.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.