بازنمایی ارزش‌های نشانه‌ای سبک زندگی ایرانی در تبلیغات پخش شده از رسانه ملی

پدیدآور: عاطفه حیدری مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشكده ارتباطات دانشگاه صدا و سیمای ج.ا.ا. سال ارائه: ۱۳۹۱

این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که در تبلیغات پخش شده از صدا و سیما، کدام دسته از ارزش‌های نشانه‌ای دوره باستان، اسلامی و مدرن در قالب سبک زندگی، بازنمایی شده است؛ از‏این‏رو پژوهش حاضر، به نشانه‌شناسی آگهی‌های تلویزیونی با توجه به ارزش‌های نشانه‌ای سبک زندگی ایرانی در تبلیغات بازرگانی پرداخته است. بدین منظور تیزرهای پخش شده از شبکه سه سیما، طی دو ماه پایانی سال ۱۳۹۰ مطالعه شدند. تصاویر بر پایه چارچوب‌های نظری سوسور، پیرس، بارت و اکو در زمینه نشانه‌شناسی تصویر بررسی شد و نهایتاً با استفاده از الگوی سلبی و کادوری در سه سطح توصیفی، بیان معانی آشکار رموز به کار رفته در آن و تحلیل معانی تلویحی و دلالت‌های ضمنی تحلیل شدند.

نتایج نشان داد در بافت فرهنگی اکثر تیزرها، استفاده از سنت‌ها و رسوم و آیین‌های ملی و میهنی بیشتر به نمایش درآمده بود. در برخی از آن‌ها، این نگاه باستانی با اشاراتی از ارزش‌های دینی همراه بوده است. به نظر می‌رسد توسعه روزافزون وسایل ارتباطی و تمایل به کسب آسایش بیشتر در زندگی امروزی، استفاده از نشانه‌های زندگی مدرن را جایز می‌داند.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.