بازنمایی الگوهای سبک زندگی در سریال‌های تلویزیونی

پدیدآور: کیوان لطفی مقطع: كار‌شناسی ارشد محل ارائه: دانشکده علوم اجتماعی - دانشگاه علامه طباطبایی سال ارائه: ۱۳۹۰

سریال‌های تلویزیونی به عنوان یک قالب اثرگذار برنامه‌سازی چه «الگوی سبک زندگی» را بازنمایی می‌کنند؟ آیا «پیام‌های تولید شده»ی سازندگانِ سریال‌ها با «پیام‌های تعیین شده»ی سیاست‌گذاران همخوانی دارد؟ این تحقیق در پی باز‌شناسی موارد مذکور است. روش تحقیق، تحلیل محتوا است و به علت ماهیت این مطالعه شیوه نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند است.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.