بازنمایی سبک زندگی در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان

پدیدآور: مهدی صادقی مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلای ایران سال ارائه: ۱۳۹۴

پژوهش حاضر به منظور بررسی پیام‌های ارسالی به مخاطبان در قالب یکی از مجموعه‌های تلویزیونی پر مخاطب شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان انجام شد. روش پژوهش، تحلیل گفتمان و جامعه مورد بررسی در پژوهش، مجموعه تلویزیونی شمیم عشق بود. یافته‌های حاصل از تحلیل گفتمان ۱۵ قسمت این مجموعه تلویزیونی نشان داد آنچه در قالب پیام‌های سبک زندگی به مخاطب بازنمایانده شده بیش از اینکه از زمینه‌ها و خاستگاه‌های فرهنگی شرقی برخوردار و با فرهنگ بومی مخاطب ایرانی یعنی فرهنگ ایرانی –اسلامی مطابق باشد، برخاسته از سبک زندگی غربی و نامتجانس با فرهنگی است که اکثریت ایرانی‌ها با آن رشد و نمو کرده‌اند.

با توجه به فعالیت گسترده شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان و اقبال مردم به آن‌ها به برنامه‌سازان، سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران فرهنگ کشور پیشنهادهایی داده شده تا با اجرای آن‌ها، بخشی از مخاطرات ناشی از برنامه‌های ماهواره‌ای خنثی شود.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.