بایسته های خانواده متعالی در سبک زندگی اسلامی ‌در قرآن و حدیث

پدیدآور: مرضیه محمدزاده مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: موسسه آموزش عالی باختر ایلام - دانشکده الهیات و معارف اسلامی سال ارائه: ۱۳۹۴

خانواده به مفهوم محدود آن عبارتست از یک واحد اجتماعی، ناشی از ازدواج یک زن و یک مرد،که فرزندان پدید آمده از آنها آن را تکمیل می‌کنند. تعریف دیگری خانواده را شامل مجموعه ای از افراد می‌داند که با هدف و منافع مشترک زیر سقفی گرد هم می‌آیند. اسلام خانواده را گروهی متشکل از افراد، دارای شخصیت مدنی، حقوقی و معنوی معرفی می‌کند که هسته اولیه آن را ازدواج مشروع زن و مردی تشکیل می‌دهد و نکاح عقدی است که براساس آن رابطه زوجیت بین زن و مرد برقرار شده و در پس آن طرفین دارای وظایف و حقوق جدید می‌شوند. ارتباط خویشاوندی در سایه نکاح پدید می‌آید؛ اعضای آن دارای روابط قانونی، اخلاقی و عاطفی می‌گردند. خانواده، سنگ بنای جامعه بزرگ انسانی است و در استحکام روابط اجتماعی و رشد تک تک افراد جامعه، نقش مهمی‌دارد.ازاین روایت مسأله محوریت بحث بسیاری از آیات قرآن کریم واحادیث ائمه معصوم (علیه السلام) می‌باشد. بنابراین مهمترین هدفی که این پژوهش دنبال میکند دست یابی به بایسته های خانواده متعالی در سبک زندگی اسلامی‌برای رشد هر چه بیشتر بشرو جامعه است. نتیجه اینکه آرامش، انسان دوستی، مهربانی و ایمان به پروردگار از جمله اهداف بلند قرآن کریم در تبیین هدف تشکیل خانواده است که اعضای آن می‌توانند در رسیدن همدیگر به کمال حقیقی انسان، یاری رسان باشند؛ به ویژه اگر این خانواده بر اساس اندیشه توحیدی بنا نهاده شده و بتواند قوانین کلی جهت تطبیق با نیازهای روزانه و نحوه رفتار صحیح در سبک زندگی را رعایت نماید. روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه ای،توصیفی، تحلیلی است واز نوع اهداف بنیادی می‌باشدکه با مراجعه به کتابخانه ها و نرم افزارهای تخصصی و مرتبط با موضوع به فیش برداری از منابع و مشاوره با اساتید اهل فن گردآوری شده می‌باشد.

واژگان کلیدی: خانواده متعالی، بایسته های اعتقادی، بایسته های اخلاقی، بایسته ها‌ی رفتاری، سبک زندگی

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.