بررسي راهبردهاي غني‌سازي اوقات‌ فراغت زائران در شهر مشهد

پدیدآور: زهرا روحي ‌ميرآبادي محل ارائه: دانشگاه فردوسي مشهد سال ارائه: ۱۳۹۲

اين رساله به نحوه گذران اوقات فراغت در کلان شهر مشهد پرداخته است. قداست و اهميت بين المللي کلان شهر مشهد از جمله ضرورت‌هاي اين تحقيق است. هدف از اين تحقيق، شناخت راهبردهاي توسعه گذران اوقات فراغت در راستاي رفاه زائر و غني‌سازي اوقات فراغت بوده است.

نتايج به‌دست آمده از اين تحقيق، مبيّن آن است که قوت‌ها و فرصت‌ها در مشهد، نسبت به ضعف‌ها و تهديدهاي اين عرصه، افزوني دارد و موقعيت مشهد از اين حيث، تهاجمي است. بنابراين ضرورت برنامه‌ريزي سيستمي و ارتقای زيرساختار‌هاي گذرانِ اوقات فراغت با توجه به فرهنگ زيارت، اجتناب‌ناپذير مي‌شود.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.