بررسی راهبردهای غنی‌سازی اوقات‌ فراغت زائران در شهر مشهد

پدیدآور: زهرا روحي ‌ميرآبادي محل ارائه: دانشگاه فردوسي مشهد سال ارائه: ۱۳۹۲

این رساله به نحوه گذران اوقات فراغت در کلان شهر مشهد پرداخته است. قداست و اهمیت بین المللی کلان شهر مشهد از جمله ضرورت‌های این تحقیق است. هدف از این تحقیق، شناخت راهبردهای توسعه گذران اوقات فراغت در راستای رفاه زائر و غنی‌سازی اوقات فراغت بوده است.

نتایج به‌دست آمده از این تحقیق، مبیّن آن است که قوت‌ها و فرصت‌ها در مشهد، نسبت به ضعف‌ها و تهدیدهای این عرصه، افزونی دارد و موقعیت مشهد از این حیث، تهاجمی است. بنابراین ضرورت برنامه‌ریزی سیستمی و ارتقای زیرساختار‌های گذرانِ اوقات فراغت با توجه به فرهنگ زیارت، اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.