بررسی آسیب‌شناسی اخبار و روایات عاشورا(تا پایان قرن هفتم هجری)

پدیدآور: علی ملاکاظمی محل ارائه: دانشگاه معارف اسلامی قم؛ سال ارائه: ۱۳۹۳

در این رساله سعی شده است با مطالعه روشمند درباره اخبار و روایات تاریخی حادثه عاشورا، ضمن شناخت، نقد و بررسی منابع اصلی این اخبار و روایات، آسیب‌هایی که تاکنون اخبار و روایات عاشورا را فرا گرفته است شناسایی و بررسی کند. برای نیل به این هدف، ابتدا جایگاه اخبار و روایات عاشورا در میان اخبار و روایات تاریخی تبیین شده است و سپس منابع این اخبار و روایات در میان انبوه منابع تاریخی مورد بحث قرارگرفته است. نتیجه این قسمت از تلاش‌های علمی، ما را در پیشبرد حل مسئله رساله، یعنی بررسی آسیب‌شناسی اخبار و روایات عاشورا، یاری می‌نماید. آسیب‌های موجود را در دو دسته می‌توان گنجاند: آسیب‌های صدوری و آسیب‌های متنی. همراه با گونه‌های متعددی که برای هر یک از آن دو نوع آسیب وجود دارد، برای هر یک نمونه‌هایی از میان اخبار و روایاتی که در منابع تاریخی موجود است، بیان نموده و به شناخت، تحلیل و بررسی گونه‌های آسیبی آن از نظر محدثان و مورخان پرداخته شده؛ در نهایت، بعد از طی نمودن تمامی این مراحل، به تحلیل پیامد‌های شناخت آسیب‌های اخبار و روایات عاشورا در حل اخبار متعارض و اختلافی مبادرت شده است.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.