بررسی بین قومیتی سبک فرزندپروری در شکل‌گیری سبک زندگی

پدیدآور: راحله یزدان دوست محل ارائه: دانشگاه شهید بهشتی تهران سال ارائه: ۱۳۸۹

در این پژوهش از نتایج پرسش‌نامه‌هایی با مقیاس آدلری در بین سه قومیت کرد، ترک و فارس استفاده شده است. یافته‌های به دست آمده نشان داد که قوم ترک، سبک فرزندپروری مقتدرانه را به طور مثبت و سبک زندگی سهل‌انگارانه را منفی می‌داند. همچنین قوم ترک، سبک زندگی کنارآمدن و قوم‌های کرد و فارس سبک زندگی محتاط بودن را به طور معناداری مثبت ارزیابی می‌کنند. مقایسه بین قومیت‌‌ها در مورد اثر سبک فرزندپروری بر سبک زندگی نیز وجود تفاوت‌هایی را بین آنها نشان می‌دهد.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.