بررسی تحول نقش واعظ و مداح در اجرای مناسک عاشورا

پدیدآور: نسیم کاهیرده محل ارائه: دانشگاه پیام نور استان تهران؛ دانشکده علوم اجتماعی سال ارائه: ۱۳۸۸

این نوشتار پژوهشی جامعه‌شناختی کیفی است و در آن با استفاده از مطالعه موردی، به بررسی نقش وعاظ و مداحان در اجرای مناسک عزاداری عاشورا در دزفول پرداخته شده است. در این راستا مطالعه ای کلی در مورد تمامی هیئت‌های عزاداری فعال در میدان تحقیق صورت پذیرفت، و با استفاده از دو شاخص ۱ـ زمان برگزاری مراسم و۲ـ تنوع کارکرد و با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی شهرستان دزفول و پایداری ساخت‌های سنتی خاص آن و پذیرفتن تغییر و تحولات متفاوت از شهرهای بزرگ، مثل تهران، دو نوع هیئت عزاداری تشخیص داده شده: سنتی(۹۰ تا) و فرهنگی(۱۰ تا) از هر نوع سه هیئت به عنوان نمونه انتخاب شد و با استفاده از تکنیک‌هایی مانند؛ مصاحبه عمیق و مشاهده مشارکتی و همچنین بررسی تصاویر و عکس‌های آرشیوی هیئت‌ها، ویژگی‌های مختلف آنها با توجه به نقش واعظ و مداح مورد تدقیق قرار گرفت.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.