بررسی جرم‌شناختی هرزه‌نگاری کودکان

پدیدآور: صارم دیده‌بان مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی سال ارائه: ۱۳۹۳

چکیده:
یکی از مهم‌ترین جرایم جنسی علیه کودکان، توصیف و ترسیم و به نمایش گذاشتن هرزه‌نگارانه  آنان است که یکی از گونه‌های زشت سوءاستفاده  جنسی از کودکان به‌شمار می‌رود. مطالعات جدید جرم‌شناسی در نیمه  دوم قرن بیستم نشان داد که برای کسب معرفت از پدیده  بزهکاری صرفاً نبایستی که به شخص بزهکار توجه نمود بلکه باید قربانی جرم و شرایط وی را نیز مورد مطالعه قرارداد. کودکان به‌عنوان بخش مهمی از قربانیان جرایم جنسی، اکثراً توسط هرزه‌نگاران از طریق فریب مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و به دلیل مرعوب شدن از ناحیه  هرزه‌نگاران و نبود فهم ذهنی کافی و فقدان قدرت جسمانی، در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کم‌تری نشان می‌دهند و پس از ارتکاب جرم نیز ادعای این کودکان به سختی پذیرفته می‌شود. اهداف: ۱- شناسایی ماهیت و مفهوم هرزه‌نگاری و کودک؛ ۲- شناسایی جرم، مجرم، قربانی جرم (کودکان)، عوامل وقوع بزه هرزه‌نگاری وعلل گرایش بزهکاران به این بزه؛ ۳- بررسی تأثیرات منفی هرزه‌نگاری بر روی کودکان، بزهکاران و خانواده؛ ۴- بررسی انواع پاسخ‌های پیش‌گیرانه و تأثیر آن‌ها در جلوگیری از هرزه‌نگاری علیه کودکان. براساس مطالعات جرم‌شناختی، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی و حتی پزشکی، در مجموع بنابر نتایج بررسی‌های آسیب‌شناختی، هرزه‌نگاری کودکان دارای آثار سوء و پیامدهای مخرب بی‌شمار برای کودک، فرد بزهکار و جامعه بوده و لذا نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت و به بهانه  بهره مندی از فوائد ناچیز و مزایای احتمالی آن، هیچ تدبیری را در جهت پیشگیری و مقابله با آن به‌کار نگرفت به‌ویژه این‌که پیامدهای مخرب هرزه‌نگاری پیش از همه، تربیت کودکان، رابطه  زناشویی و رفتار جنسی زوجین را تحت تأثیر قرار داده و سبب از هم پاشیدگی بنیان خانواده‌ها می‌شود.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.