بررسی رابطه بین سبک زندگی و احساس امنیت زنان

پدیدآور: جمال رشیدی محل ارائه: دانشگاه شهید بهشتی تهران سال ارائه: ۱۳۸۷

سبک زندگی یکی از مهم‌ترین متغیرها در دوره مدرنتیه متاخر است که می‌تواند واریانس بسیاری از متغیرهای دیگر، از قبیل احساس امنیت را در جامعه ایران تبیین کند. مهم‌ترین متغیر مستقل در این تحقیق، سبک زندگی است که در بسیاری از موارد توانسته است، واریانس احساس امنیت اجتماعی سیاسی احساس امنیت اقتصادی را تبیین کرده است. رابطه میان سن و وضعیت تاهل با احساس امنیت نیز معنادار و شایسته توجه است.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.