بررسی «سبک زندگی اسلامی» در اشعار سپیده کاشانی

پدیدآور: معصومه ناندهی مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه زابل سال ارائه: ۱۳۹۳

این پژوهش به بررسی سبک زندگی اسلامی در اشعار سپیده کاشانی اختصاص دارد و به روش کتابخانه ای- اسنادی فراهم آمده است. هر جامعه مطابق آموزهها، باورها و اعتقادات افراد آن، نوعی شیوه‌‌‌زیست را در پیش می‌‌‌گیرد، در جامعه‌‌‌اسلامی نیز مطابق آموزه‌‌‌های دین اسلام، یک نوع شیوه‌‌‌زندگی، عمومیت دارد که سبک زندگی اسلامی نام می‌‌‌گیرد. پس از انقلاب اسلامی ایران، با توجّه به ماهیت مذهبی انقلاب، شیوه‌‌‌زیست اسلامی در کانون توجّه قرار گرفت و این مفهوم در شعر شاعران متعهّد و انقلابی نیز بازتاب یافت. سپیده کاشانی یکی از شاعران مطرح انقلاب اسلامی است که در اشعارش توجّه ویژه‌‌‌ای به سبک زندگی اسلامی نشان داده است. بخش عمده‌‌‌ای از اشعار او در دوران دفاع مقدس و در ارتباط با آن سروده شده است. بر پایه‌‌‌نتایج تحقیق، سبک زندگی اسلامی در شعر کاشانی، غالباً در شیوه‌‌‌زندگی اسلامی در دوران دفاع و جهاد بازتاب یافته است. همچنین به واسطه‌‌‌زن بودن شاعر، به زندگی زن مسلمان در دوران دفاع، با تأکید و شرح بیشتری پرداخته شده است. بخش دیگری از اشعار او که در پیوند با سبک زندگی اسلامی قرار میگیرد، به سبک زندگی اسلامی در دوره غیبت امام زمان(ع)میپردازد. در پیوند با سبک زندگی در دوران غیبت، مفاهیمی چون آداب انتظار، زمینهسازی برای ظهور حضرت، توصیف جامعه‌‌‌مهدوی و تبعیت از ولی فقیه در شعر او از بسامد بیشتری برخوردار است. همچنین برخی مفاهیم مرتبط با سبک زندگی اسلامی، مانند نکوداشت نام و یاد ائمه اطهار و معصومین:، دانش اندوزی، توکل بر خدا، امید به لطف و رحمت الهی، ناپایداری دنیا و لزوم توجّه به سرای باقی در شعر سپیده کاشانی آمده است.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.