بررسی سبک زندگی جوانان (۲۹-۱۵ ساله) ساکن شهر مشهد

پدیدآور: علی‌اکبر مجدی محل ارائه: دانشگاه فردوسی مشهد سال ارائه: ۱۳۸۹

در این پژوهش توجه به آرایش و خودآرایی، مصرف لباس و کفش، مصرف خوراک و دینداری و بعد نگرشی و ترجیح‌ها با ۹ شاخص؛ ترجیح لباس مارک‌دار بر بی‌مارک، شغل مطلوب، محله مطلوب زندگی، اتومبیل مطلوب و… بررسی شده است. بر پایه این پژوهش، زنان کمتر از مردان مرتکب رفتارهای انحرافی می‌شوند. همچنین نگرش زنان به رفتارهای انحرافی منفی‌تر از مردان است. همچنین رابطه سبک زندگی از جنبه رفتاری، متغیرهای سرمایه فرهنگی اقتصادی، سطح تحصیلات والدین، ثروت‌های والدین، منطقه سکونت، سن پاسخ‌گو، جنس، وضعیت تأهل و وضعیت اشتغال، معنادار است. رابطه سبک زندگی از نظر نگرشی و ترجیح‌ها با متغیرهای سرمایه اقتصادی فرهنگی، سرمایه تحصیلی، منطقه سکونت، سن پاسخ‌گو، وضع تأهل، جنس و دینداری، معنادار است.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.