بررسی شیوع همسرآزاری و عوامل مؤثر بر آن در مراکز بهداشتی-درمانی

پدیدآور: علی محترمی مقطع: دکترا (پزشکی) محل ارائه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، دانشکده پزشکی سال ارائه: ۱۳۸۵

بررسی شیوع همسرآزاری و عوامل مؤثر بر آن در مراکز بهداشتی-درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال ۱۳۸۴

چکیده:

در این طرح که به منظور بررسی شیوع همسرآزاری و به شیوه‌ی توصیفی، تحلیلی، مقطعی در جمعیت زنان همسردار تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی همدان در نیمه دوم سال ۱۳۸۴ انجام گرفت، میزان شیوع همسرآزاری در این مطالعه ۵/۲۶٪ محاسبه شد که قابل مقایسه با شیوع همسرآزاری در کشورهای غربی خصوصا آمریکا است. سه موردی که به‌عنوان بیشترین موارد همسرآزاری برابر ۴/۸۲٪گزارش شدند، به‌ترتیب شامل: قهر و کم‌محلی از جانب همسر ۹۹/۳۸٪،تحقیر و سرزنش ۷۹/۲۵٪،اخراج از منزل ۶۲/۱۷٪است. مواردی که به‌عنوان کم‌ترین موارد همسرآزاری برابر ۶/۱۷٪در این تحقیق شناخته شدند به‌ترتیب: فحش و ناسزا ۹/۶٪،ضرب و شتم کودکان ۹/۶٪و ضرب و شتم همسر همراه با آسیب دیدگی جدی ۸/۳٪بودند. ۵ عامل به‌عنوان عوامل مرتبط با همسرآزاری در ا ین طرح شناخته شدند، این عوامل شامل: ناراحتی روانی زنان، ضرب و شتم مادر در دوران کودکی، آزمودنی توسط پدر، عدم اعتقاد مذهبی در آزمودنی‌ها وهمسران‌شان و نهایتا سوء سابقه کیفری همسر.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.