بررسی عوامل مؤثر در بروز خشونت خانگی علیه زنان

پدیدآور: متکلمی، یلدا مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه آزاد اسلامی (رودهن) سال ارائه: ۱۳۸۵

این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر خشونت خانگی علیه زنان انجام شده است و از آنجا که موضوع خشونت خانگی مسئله‌ای خصوصی برای خانواده‌ها تلقی می‌شود. روش تحقیق در این پژوهش، روش کیفی است. در ادامه‌ی پژوهش، مباحث نظری پدیده خشونت بررسی و دیدگاه‌های نظری جامعه‌شناسان مختلف ارائه شده است. تفاوت میان دیدگاه‌های مختلف از لحاظ عوامل مؤثر بر خشونت و هم تفاوت از لحاظ راه‌حل‌های کاهش و یا مقابله با پدیده مخرب خشونت خانگی قابل توجه است. گروهی فشارهای اجتماعی و عدم شناخت و آگاهی فردی را دلیل بروز رفتار خشونت‌آمیز می‌دانند، در حالی‌که دسته‌ای دیگر خشونت را ناشی از یادگیری فرد در دوران کودکی تصور می‌کنند. راه‌حل‌ها نیز متفاوت است. عده‌ای از جامعه‌شناسان عقیده دارند باید با نظارت بیشتر بر خانواده و کمک از سازمان‌های حمایت‌کننده و دولت با این پدیده مبارزه کرد.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.