بررسی مسئله طلاق در اسلام و موارد تطبیقی آن

پدیدآور: مجید وزیری مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده: این رساله حاوی سه باب و هر باب مشتمل بر چند فصل است. باب اول در مورد تاریخچه طلاق و دارای دو فصل است: فصل اول به تاریخچه طلاق در جوامع قدیم و فصل دوم به تاریخچه طلاق در ادیان پرداخته است. باب دوم تحت عنوان طلاق در اسلام و مشتمل بر هفت فصل است. در فصل اول از مباحثی چون نظر اسلام پیرامون طلاق، تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق، علل و انگیزه‌های طلاق، آمار طلاق و مشکلات ناشی از طلاق، سخن به میان آمده است. در فصل دوم به شرایط صحت طلاق شامل شرایط مطلق، شرایط مطلقه، صیغه طلاق و اشهاد پرداخته‌‌ایم و ازآنجاکه از نظر حقوقی، ارجاع به داوری و اجازه دادگاه برای طلاق لازم هستند اجازه دادگاه را به‌عنوان یک فرع در انتهای فصل و مسئله حکمیت (داوری) را به‌دنبال همین فصل در فصل سوم مطرح کرده‌‌ایم. فصل چهارم به موجبات طلاق پرداخته است و در سه مبحث ارائه شده است: اراده مرد در طلاق، موجبات طلاق به درخواست زن و توافق زوجین برای طلاق. در فصل پنجم اقسام طلاق مطرح شده است و در مورد طلاق بائن و انواع آن، طلاق سه‌گانه و محلل، طلاق مرتبه نهم، طلاق خلع و مبارات و طلاق رجعی بحث شده است. فصل ششم به آثار طلاق اختصاص دارد: آثار طلاق نسبت به زوجین که در آن عده، انواع و احکام آن مورد بررسی قرار گرفته است. آثار طلاق نسبت به شخص ثالث و آثار طلاق نسبت به کودکان که دربرگیرنده بحث حضانت است. در فصل هفتم از ظهار، ایلاء و لعان بحث کرده‌‌ایم. باب سوم تحت عنوان طلاق در دیگر کشورها در پنج فصل به بررسی مسئله طلاق در کشورهای فرانسه، ایتالیا، انگلیس، ایالات متحده آمریکا، شوروی سابق، چین و کوبا می‌پردازد.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.