بررسی مسائل حاشیه‎نشینی با تأکید بر جنبه‌های اجتماعی – فرهنگی

پدیدآور: فاطمه کریمی مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه اصفهان سال ارائه: ۱۳۸۲

هدف از این تحقیق، بررسی مسائل و مشکلات حاشیهنشینی است. حاشیه‌نشین به کسانی گفته می‌شود که در اطراف شهرها سکونت دارند؛ ولی جذب نظام اقتصادی اجتماعی شهر نشده‌اند. اغلبِ آن‌ها برای به دست آوردن زندگی بهتر به شهرها مهاجرت کرده‌اند؛ ولی به علت نداشتنِ تمکن مالی و همچنین نداشتن سرمایه، مهارت و تحصیلات نتوانسته‌اند جذب اقتصاد شهر شوند، در نتیجه به حاشیه‌ها رانده شده‌اند. این افراد، قشر فقیری را تشکیل می‌دهند که با عوارضی چون فقدان بهداشت کافی، انحرافات، بیکاری و… سر و کار دارند. این بررسی سعی کرده است به جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مسأله توجه کند و این معضل را در مفهوم جدید بررسی نماید.

این تحقیق به روش پیمایشی صورت گرفته است. با استفاده از چارچوب نظری، فرضیاتی، تهیه و بر اساس آن فرضیاتی، مطرح و سپس سؤالاتی در نظر گرفته شد. در نهایت با استفاده از روش نمونه‎گیری تصادفی، نتایج جمع‌آوری شد. در فرضیات متغیر حاشیهنشینی و شغل قبلی به منزله متغیرهای مستقل و مشارکت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، انحرافات، بیکاری و کار کردن کودکان به صورتِ متغیرهای وابسته انتخاب شدند.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.