بررسی میزان تاثیر آموزه‌های شیعی بر سبک زندگی دانشجویان قم

پدیدآور: یاسر مرادی محل ارائه: دانشگاه قم سال ارائه: ۱۳۹۲

براساس این پژوهش ارتباط آموزه‌های شیعی با سبک زندگی بیشتر در جنبه مسئولیت‌پذیری و سپس درک از زندگی است و سبک زندگی در فعالیت‌های جسمانی با آموزه‌های شیعی ارتباط معناداری ندارد. علاوه بر این بین دختران و پسران در ابعاد حمایت اجتماعی، درک از زندگی، مدیریت استرس، و فعالیت‌ها، تفاوت معناداری وجود دارد. بین دانشجویان مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در سبک‌های زندگی و آموزه‌های شیعه تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر نمره امتیاز دانشجویان تحصیلات تکمیلی در این دو متغیر نسبت به نمرات دانشجویان کارشناسی از نظر آماری بیشتر است. در کل، نتیجه این پژوهش گویای این است که دین و به ویژه آموزه های شیعه بر سبک‌های زندگیِ سلامت‌محور تأثیر مثبت و معناداری دارد.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.