بیررسی رابطه مؤلفه‌های مؤلفه‏ های سبک زندگی با تعهد سازمانی

پدیدآور: الهام ریحانی مقطع: كار‌شناسیكار‏شناسی ارشد محل ارائه: دانشکده روان‌شناسیروان‏شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی سال ارائه: ۱۳۹۰

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تکیه‌گاه‌های شغلی و جامعه‌پذیری سازمانی با تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، ۱۹۹ نفر از کارکنان دانشگاه، با توجه به دانشکده محل خدمت، به صورت طبقه‌ای متناسب با حجم هر یک از دانشکده‌‌ها به طور تصادفی انتخاب شدند.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.