بیست و سومین شماره نشریه پایش سبک زندگی

موسسه سبک زندگی آل یاسین منتشر کرد:

به گزارش اداره روابط عمومی موسسه سبک زندگی آل یاسین؛ بیست و سومین شماره دو ماهنامه فرهنگی و اجتماعی «پایش سبک زندگی» توسط این موسسه منتشر شد.
نخستین فصل از مطالب این شماره پایش آموزه به قلم دکتر محمدتقی فعالی با عنوان تپش استرس به تشریح و تبیین عوامل استرس‌زا پرداخته است.
بخش پایش اندیشه، به گفتگو با دکتر محمدباقر غباری بناب با موضوع «بررسی کارکرد و نقش گزاره‌های معنویت و جلوه‌های ایمان در ارتقاء و تعالی سبک زندگی» پرداخته است.
فصل دوم این شماره از نشریه، به پایش همایش‌ها و منابع اختصاص یافته و پایش آسیب‌ها نیز عنوان فصل سوم می‌باشد.
پرونده ویژه این شماره به موضوع سلامت معنوی پرداخته است.
پایش فعالیت‌های موسسه سبک زندگی آل یاسین و پایش اخبار مرتبط با سبک زندگی نیز از دیگر بخش‌های بیست و سومین شماره نشریه پایش سبک زندگی آل یاسین زندگی است.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.