تاثیر سبک زندگی بر بزهکاری کودکان و نوجوانان

پدیدآور: فاطمه سورانی مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه قم سال ارائه: ۱۳۹۴

چکیده در این پژوهش به بررسی تأثیر سبک زندگی بر بزهکاری کودکان و نوجوانان پرداخته شده است. لذا در فصل اول به بیان و تعریف مفاهیمی‌مانند : مفهوم سبک زندگی وجزئیات آن، مانند: انواع سبک‌ها ی زندگی و عوامل تأثیر گذار بر آن، هم‌چنین ویژگی‌های سبک زندگی و مفهوم بزهکاری و عوامل موثر بر بزهکاری مانند عوامل دورنی و بیرونی پرداخته و سپس بررسی کرده ایم که آیا می‌توان سبک زندگی را به عنوان یکی از عوامل موثر در بزهکاری کودکان ونوجوانان قلمداد کرد یا خیر ؟ هم‌چنین سبک‌های خانوادگی و اجتماعی را مورد تحلیل قرار داده و به این نتیجه رسیده ایم که سبک زندگی از اهمیت بسیاری برخوردار است و تمام جنبه‌های زندگی فرد را در برمی‌گیرد. بنابراین یک فرد ممکن است با انتخاب سبک زندگی مسیر کمال و پیشرفت را طی کند و یا با گزینش سبک‌های نامناسب به بزه روی آورد. از همین رو به نظر می‌رسد شناخت سبک زندگی می‌تواند دست‌آوردی برای مطالعات جرم شناسی و دستیابی‌به روش‌های پیشگیرانه جرم داشته باشد. برهمین اساس در تحقیق حاضر تلاش شده است که رابطه سبک زندگی و بزهکاری کودکان ونوجوانان مورد تحلیل قرار بگیرد و نهایتا را ه کار‌هایی در راستای پیشگیری از جرم ارائه گردد. واژگان کلیدی: سبک زندگی، بزهکاری، کودکان و نوجوانان

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.