تالیف کتاب رضایت از زندگی (رضایت از زندگی چیست؟ چرا از زندگی خود راضی نیستیم) به اتمام رسید

به گزارش روابط عمومی موسسه سبک‌زندگی آل ‌یاسین؛ تالیف کتاب رضایت از زندگی (رضایت از زندگی چیست؟ چرا از زندگی خود راضی نیستیم) توسط سلمان قاسمی به اتمام رسید.

رضایت از زندگی از یک سو به عنوان احساسی ارزشمند و لذت بخش در زندگی، دارای مطلوبیتی ذاتی است و از سویی دیگر سرمایه ای است که می تواند استفاده از دیگر مواهب زندگی را لذتبخش تر ساخته و در عین حال به عنوان ابزاری در جهت حل و فصل یا قابل تحمل تر نمودن مشکلات، به کار آید، از این رو ایجاد، تداوم و ارتقاء احساس رضایت از زندگی برای کسانی که خواهان زندگی ارزشمند و با معنا و در یک کلام زندگی کامل هستند، ضرورتی انکار ناپذیر می نماید.

رضایت از زندگی تمایز معنایی با شادی و شادمانی، آسایش و آرامش، معنای زندگی، کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی دارد اگرچه در ارتباط تنگاتنگ با آنان است. علوم جامعه شناسی و روانشناسی از جمله بسترهای مهم و مرتبط با رضایت از زندگی است که هر کدام متناسب با موضوع خود به بحث رضایتمندی پرداخته اند. با توجه به اهمیت بهره مندی انسان از زندگی در آموزه های اسلامی مبانی رضایت از زندگی در قالب مبانی خداشناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و دین شناسی قابل دسته بندی است.

رضایت اصیل و پایدار در سایه گردن نهادن به قضا و قدر الاهی است. انسان با اعتقاد به تقدیر عالم که ذره ای تخلف نمی کند، خود و محیط پیرامون خود را بسان مجموعه ای منظم و هدفمند می بیند که ذره ای تخلف در آن راه ندارد و به همین خاطر وظیفه خود را تمام و کمال انجام داده و با اطمینان به سرانجام کار، آرامش و رضایتی عمیق را تجربه می کند و نهایتاً با اعتقاد به وجود پروردگاری عادل با بهره گیری از فرصت دنیایی، از هیچ تلاشی در راستای رشد و تعالی فروگذار نکرده و با رعایت حد و حدود خود به بهترین نحو از زندگی لذت برده و برای آخرت آماده می شود.

خداوند خالق شادکامی و رضامندی است و انسان به عنوان مخلوقی که این دو احساس در وجود وی محقق می شود در ساختار وجودی خود زمینه هایی دارد که فرایند تحقق آنها را فراهم می کند. تابعیت و تاثیرپذیری احساسات و عواطف انسان از شناخت و محتوای افکار او، وجود نظام ارزیابی در ساختار وجودی انسان و گرایش فطری انسان ها به سوی خیر به خاطر احساس رضامندی از آن، سه اصل بنیادینی است که باید در مقدمات انسان شناختی مورد ملاحظه قرار گیرند.

رضایتبخش بودن خیر، انسان را فطرتاً به سمت خیرگرایی سوق می دهد و انسان ها آنچه را خیر ارزیابی کنند به صورت طبیعی آن را مورد انتخاب قرار می دهند. با این وجود انسان ها گاهی در تشخیص مصادیق خیر خطا کرده و شرّ را به عنوان خیر بر می گزینند. یا مسیر غلطی را برای رسیدن به خیر انتخاب می کنند و حتی در مواردی از برخی مصادیق خیر حالت اکراه پیدا می کنند که در هر دو مورد سرانجامی تلخ برایشان رقم می خورد. این جاست که نقش دین در سعادت بشر خودنمایی می نماید. در واقع، دین دو نقش مهم و اساسی در تحصیل شادکامی و رضامندی بر عهده دارد: یک: تعیین مصادیق خیر برای انسان و دو: نشان دادن مسیر دستیابی و تحقق خیر در زندگی انسان.

شناسایی و رفع موانع و فراگیری شیوه ها و تکنیک های ایجاد، توسعه و تعمیق رضایتمندی از مهمترین بخش های کتاب است که در گام اول تحت عنوان چرا راضی نیستیم؟ به بررسی چهار مورد از مهمترین موانع رضامندی پرداخته شد. در گام دوم و تحت عنوان چگونه رضایت از زندگی را بدست بیاورم؟ در دو محور مهارت های شناختی پایه و مهارت های شناختی رفتاری در مجموع بیست راهکار به منظور افزایش رضایتمندی ارائه و توضیح داده شده است.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.