تالیف کتاب روابط بین فردی (اصول و مهارت‌های ارتباطی در روابط میان فردی) به اتمام رسید

به گزارش روابط عمومی موسسه سبک‌زندگی آل ‌یاسین؛ تالیف کتاب روابط بین فردی (اصول و مهارت‌های ارتباطی در روابط میان فردی)  توسط عباس آزاد به اتمام رسید.

روابط بین فردی، از مهم‌ترین مؤلفه‌های زندگی انسان از آغاز تولد تا هنگام مرگ است. هیچ‌یک از توانمندی‌های بالقوه انسان، جز در سایه روابط بین فردی رشد نمی‌کند. فراگیری روابط بین فردی صحیح، اهمیتی بسزا در ایجاد سلامت روانی، رشد شخصیت، هویت‌یابی، افزایش بهره‌وری شغلی، افزایش کیفیت زندگی، افزایش سازگاری و خودشکوفایی دارد. افرادی که از مهارت ارتباطی ضعیف‌تری برخوردارند کمتر از سوی اطرافیان خود پذیرفته می‌شوند و با مشکلات کوتاه‌مدت و بلند‌مدت زیادی روبرو هستند. با توجه به اهميت موضوع ارتباط در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها، دانشمندان علوم گوناگون به‌ویژه علوم اجتماعی و روان‌شناسی، آن را از جنبه‌های متعدد بررسی، و راه‌کارهايی برای ايجاد ارتباط مؤثر ارائه کرده‌اند. ايشان معتقدند رفتارهای ارتباطی مانند رفتارهای اجتماعی آموختنی است و افراد برای موفقيت در ارتباط با ديگران، بايد استعدادهای خود را درزمینه مهارت‌های ارتباطی با بهره‌گيری از تجارب شخصی، دانش نظری و الگوهای مناسب ارتقا دهند.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.