تالیف کتاب مدیریت استرس شغلی (مهارت‌ها و تکنیک‌های مدیریت و مهار استرس شغلی) به اتمام رسید

به گزارش روابط عمومی موسسه سبک‌زندگی آل ‌یاسین؛ تالیف کتاب مدیریت استرس شغلی (مهارت‌ها و تکنیک‌های مدیریت و مهار استرس شغلی) توسط سلمان قاسمی به اتمام رسید.

زندگی سرشار از سختی است؛ اما با هر سختی آسانی و گشایش است. این، زیباترین و هنرمندانه ‏ترین تعبیر قرآنی دربارۀ حقیقت زندگی است. به تعبیر شاعر شیرین‏ سخن «گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به هم‏اند».

بقراط نخستین کسی بود که ناراحتی از بیماری را از رنج ناشی از مقاومت و پیکار با بیماری، جدا کرد. او به جنبه ‏ای از بیماری از جنس نیرو و انرژی، شبیه فشار روانی اشاره کرد که درنتیجۀ دفاع در برابر بیماری یا تلاش برای فائق آمدن بر آن، به وجود می‏آید. در ﻣﺘـﻮن اﺳﻼﻣﻲ ازجمله ﻛﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن اﺑﻦﺳﻴﻨﺎ ﻧﻴﺰ آﻣﺪه است ﻛﻪ واﻛﻨﺶﻫﺎی روانی ﺑﺮ ﻗﻠﺐ اثر می‏گذارند؛ ﺗـﺎ ﺟﺎیی ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ فرد شوند.

امروزه قرن‏هاست که پیروان و طرفداران بقراط و حکیمان و طبیبان مسلمان، این مسیر را تکامل بخشیده و به این نتیجه قطعی رسیده‏اند که بیماری‏ های جسم و روان با روح، ارتباط تنگاتنگ داشته، تأثیر متقابل برهم می‏گذارند. حکیمان مسلمان هرچند در آغاز بیشتر متأثر از مکتب بقراط و جالینوس بودند ولی از قرن دوم و سوم هجری پس از ترجمۀ آثار موجود، به طب یونانی نظم و ترتیب داده و حتی بر آنان پیشی گرفتند؛ تا جایی که آثار اسلامی تا قرن‏ها متن درسی دانشگاه‏های اروپا بودند. امروزه با پیشرفت و گسترش صنعت و فناوری و پیچیده ‏تر شدن ارتباطات انسانی و سازمانی، با پدیده‏ ها و چالش ‏های جدیدی روبه ‏رو هستیم که انواع استرس از نمونه‏ های بارز آن‏هاست. تغییر در سبک زندگی و افزایش سطح رفاه مردم از یک‏سو باعث نوعی آشفتگی فکری، هیجانی و رفتاری شده و از سوی دیگر با به چالش کشیدن توانایی و استعدادهای افراد، فرصتی برای رشد و توانمندسازی آنان ایجاد کرده است. موقعیت شغلی از زمینه ‏های مهم این تغییر سبک زندگی است که آموزش علمی و مهارت ‏آموزی عملی از ملزومات اصلی کامیابی و موفقیت در اشتغال و در امان ماندن از مشکلات ناشی از سختی و استرس شغلی است.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.