ترجمه کتاب «روان‌شناسی دین و مقابله با ناملایمات زندگی: نظریه، پژوهش و کاربست»

پژوهشکده سبک زندگی اسلامی منتشر کرد:

نقش نظام های معناده در ترسیم هدف زندگی و معنادهی به آن تردیدناپذیر است. آدمی در طول زندگی، به ویژه در ناملایمات با اتکا به این چارچوب ها سعی در تحقق اهداف و حفظ معنای زندگی یا ایجاد تحول در آن دارد.
کِنت آی.پارگامنت با تلقی دین به مثابه تأمین‌کننده معنا به طراحی نظریه مقابله دینی پرداخته است. او با گسترش الگوی فـولمکن و لازاروس و ارائه چارچوبی نظری،‌ دین‌ را به مثابه  بخشی از عناصر  اصـلی مـقابله معرفی می‌کند. در این ساختار، دین به عنوان منبعی مهم در زندگی و به ویژه مقابله با ناملایمات آن، حضوری چشمگیر و مؤثر دارد. به اعتقاد او، مردم همواره با پیش‌داشته و دست‌مایه‌هایی با رخدادهای ناخوشایند و ناملایمات رویارو می‌شوند. آنـها در واقع از نظامی جهت‌ده برخوردارند که بر نحوه مـقابله‌شان تأثیر می‌گذارد و دین در این بین همواره‌ بخشی از این نـظام بوده است.
مقابله از منظر او، فرایندی پیوسته در حال تغییر است که برای برطرف ساختن نیازهای موقعیتی یا شخصی به کار می‌رود. بر این اساس، در مقابله دینی هر رویدادی در پرتو امر قدسی تفسیر می‌شود. پارگامنت با پذیرش رابطه دو جانبه مقابله دینی و غیردینی، معرفی سه الگوی مقابله دینی و اذعان به ایجابی و منفی بودن این مقابله ها، مقیاسی با ۲۱ گونه از اقدامات مقابله دینی از طریق مصاحبه و مررو آثار به دست می دهد‌ و پنج کارکرد عمده برای آن برمی شمرد.
کتاب «روان‌شناسی دین و مقابله با ناملایمات زندگی: نظریه، پژوهش و کاربست» در قالب یک مقدمه و ۴ بخش اصلی به رشته تحریر درآمده است. این اثر به همت معاونت پژوهش پژوهشکدۀ سبک زندگی توسط آقایان محمدتقی فعالی و امیر قربانی ترجمه و همراه با یادداشت‌های توضیحی منتشر شده است.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.