ترجمه کتاب «سفر با کشتی نجات» به چهار زبان آغاز می شود

به گزارش اداره روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین، کتاب «سفر با کشتی نجات زندگی به سبک امام حسین(ع)» در سه فصل(سه منزل) نگارش یافته است. که فصل نخست (منزل اول) شامل موضوع ولادت تا شهادت امام حسین(ع)، فصل دوم (منزل دوم) با عنوان امام حسین(ع)؛ باورها و نیایش ها و فصل سوم (منزل سوم) با موضوع ارزش های اخلاقی و رفتاری است.

اثر حاضر سه ویژگی دارد؛ اول اینکه مطالب برگرفته از کلمات امام حسین (ع) است. تقریباً تمام مباحثی که در این اثر آمده است، از سخنان نورانی حضرت ابی عبدالله (ع) به دست  آمده است.

دوم اینکه سعی بر آن است تا از گفتار و رفتار امام حسین(ع) درس هایی برای زندگی انسان عصر جدید ارائه گردد تا نشان داده شود که امام حسین (ع) امروز و برای همیشه زنده است. این نکته نیز مد نظر بوده است که سیمای حضرت سیدالشهدا(ع) معمولاً از منظر مقتل و سوگواری عرضه شده است. اثر حاضر در نظر دارد امام حسین (ع) را از منظری دیگر عرضه کند.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.