جلوه‌های سبک زندگی اسلامی در بوستان

پدیدآور: یحیی آقایی مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی سال ارائه: ۱۳۹۳

موضوع سبک زندگی و مباحث پیرامونی آن، به صورتی که امروزه از این اصطلاح مفهومی خاص اراده می‌شود، از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی در ادبیات جامعه‌شناسان و روان‌شناسان اجتماعی و سپس در حوزه مطالعات فرهنگی وارد شد؛ گو اینکه هر جامعه برای شکل‌گیری و رشد اجتماعی، نیازمند بهره‌مندی از الگوی متعدد رفتاری و کنشی در سطوح گوناگون است. مدتی است که در جامعه ما نیز به سبک زندگی توجه می‌شود؛ ولی طبیعی است که به اقتضای اسلامی بودن جامعه ایرانی بر سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی تأکید ویژه‌ای می‌شود. بر همین اساس ادبیات تعلیمی و اخلاقی ما، خصوصاً بوستان سعدی، در شکل دادن به نوعی از سبک زندگی متناسب با شاخص‌های فرهنگی خاص جامعه ایرانی و اسلامی سهم مهمی داشته است.

در این پژوهش فصل اول به معرفی موضوع، اهمیت و اهداف پژوهش و بیان سؤالات پرداخته شده است. در فصل دوم ضمن ارائه تاریخچه سبک زندگی، تعریف سبک زندگی، ویژگی سبک زندگی غربی و ویژگی سبک زندگی اسلامی و ایرانی، زندگی‌نامه سعدی شیرازی آورده شده است تا راهی به سوی بحث اصلی (شاخص‌های سبک زندگی اسلامی و عناصر نامطلوب در سبک زندگی اسلامی در بوستان) گشوده شود. در فصل سوم شاخص‌های سبک زندگی اسلامی در بوستان با عناوینی همچون عدالت، تواضع، شکر، توبه، احسان و… بررسی شده است. فصل چهارم با عنوان عناصر نامطلوب سبک زندگی اسلامی در بوستان عناوینی همچون بخل، طمع، حرص، نفس امّاره و… را بررسی کرده است. در فصل پنجم نتیجه‌گیری از کل مطلب ارائه شده است.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.