جهاد با نفس از دیدگاه قرآن کریم

پدیدآور: علیرضا وثوق طبالوندانی محل ارائه: آزاد اسلامی واحد کرج سال ارائه: ۱۳۸۰

موضوع : هدف از این تحقیق، بررسی آثار تزکیه‌ی نفس در حیات فردی و اجتماعی انسان به وسیله‌ی جهاد با نفس، با استفاده از آیات قرآن و تفاسیر و روایات و کتب اخلاقی و علمی معتبر است . این پایان‌نامه مشتمل بر چهار بخش با این موضوعات است: بخش اول، شناخت و تعریف نفس ؛ بخش دوم،‌بیان قوای چهارگانه ؛ بخش سوم، شناخت اوصاف رذیله و فضیله؛ بخش چهارم، نتایج حاصله از تزکیه و جهاد با نفس.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.