حقوق زن پس از طلاق

پدیدآور: محمد دهقانی نقندر مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه تهران. سال ارائه: ۱۳۷۶

چکیده: این رساله در دو بخش حقوق مالی و حقوق غیرمالی زن پس از طلاق مورد مطالعه قرار می‌گیرد. بخش اول به حقوق مالی زن پس از طلاق اختصاص می‌یابد. در این بخش، در فصل اول و دوم تحت عناوین حقوق مالی زن پس از طلاق نفقه و ارث زن پس از طلاق رجعی و طلاق بائن ضمن بررسی این دو نوع طلاق، نفقه و ارث زن پس از هر دو نوع طلاق به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد فصل سوم و چهارم مربوط به حقوق مالی زن پس از هر دو طلاق رجعی و بائن به‌طور مشترک است در فصل سوم اجرت‌المثل و نحله زن پس از طلاق مورد بحث قرار خواهد گرفت و در فصل چهارم ضمن بررسی مهر زن پس از طلاق تبصره اخیرالتصویب ماده ۱۰۸۲ ق.م و اثرات آن را بر خسارت تأخیر تأدیه و ربا مورد مطالعه قرار خواهیم داد. در بخش دوم نوبت به حقوق غیرمالی زن پس از طلاق می‌رسد. مهم‌ترین حق غیرمالی زن پس از طلاق حق زن نسبت به حضانت فرزند یا فرزندان است. اگر ضایع نمودن حقوق مالی زن برای او قابل‌تحمل باشد ضایع نمودن حق او نسبت به نگهداری از فرزند خویش و یا حق او برای ملاقات و در آغوش کشیدن کودک خویش قابل‌تحمل و اغماض نیست؛ لذا در این بخش ابتدا در فصل اول به‌حق زن نسبت به نگهداری و تربیت فرزند خواهیم پرداخت و در فصل دوم حق زن نسبت به ازدواج مجدد مورد بررسی قرار می‌گیرد، اگرچه هنگامی که از حق زن پس از طلاق سخن به میان می‌‌آید تنها حقوقی متبادر به ذهن می‌شود که از نکاح منحل شده سابق برای او به یادگار مانده است با این‌حال چون موضوع رساله حاضر به‌طور مطلق حقوق زن پس از طلاق بوده و اختصاص به حقوق ناشی از نکاح سابق ندارد و با توجه به اینکه پس از طلاق مشکلات فراوانی در راه ازدواج مجدد زوجات مطلقه به چشم می‌خورد نویسنده بر آن شد تا به‌عنوان یکی از حقوق غیرمالی زن پس از طلاق به این امر مهم نیز بپردازد.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.