خانه با محوریت رفتار در خودانگیختگی

پدیدآور: وحید پاریز مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه شیراز - دانشکده هنر و معماری سال ارائه: ۱۳۸۸

مطالعات حاضر پژوهشی در رفتار ساکنین در طراحی خانه است؛ لذا با ارائه مواردی از رفتارهای ساکنین در خانه، ضمن روشن ساختن اهمیت نقش ساکنین در طراحی خانه، به ارائه راهکار و تبیین مبانی نظری معماری خانه برای این مشاهدات می‌پردازد.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.