رمزگشایی از تبلیغات تجاری تلویزیون و بازنمود سبک زندگی

پدیدآور: افسانه ابراهیم‌‌نژاد مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی سال ارائه: ۱۳۸۸

پژوهش حاضر در صدد است به صورت کیفی و با استفاده از یکی از رهیافتهای نقد ادبی جدید همچون نقد نشانه شناسانه به رمزگشایی از تبلیغات تجاری تلویزیونی بپردازد. بدین منظور آگهی های تجاری پخش شده در نیمه ی نخست سال ۱۳۸۸ از شبکه های سراسری ۱و۲و۳ سیما انتخاب شد. این پرسش که تبلیغات تجاری تلویزیون در محتوا و مضامین خود چه نوع سبک زندگی را در برابر مخاطب به تصویر می کشد، موضوع اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در آگهی های تجاری تلویزیون سبک زندگی طبقات مختلف اجتماعی از توزیع یکسانی برخوردار نیست و با توجه به برایند موارد بررسی شده مشخص گشت که آگهی های تجاری تلویزیون چگونه از طریق رمزگانها و تمهیدات مختلف نشانه شناختی، سلایق و ارزشهای طبقات بالای اجتماعی را در متن مرجح گردانیده است.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.