سبک‌های زندگی و هویت‌ها

نویسنده: کِن رابرتز

نویسنده: کِن رابرتز

 

مترجم: دکتر محمد خیری

(استادیار گروه فلسفه دانشگاه مفید قم)

درآمد

 

ظهور سبک‌های زندگی فراغتی جدیدترین شکل نظریه «جامعه فراغتی» است (برای آگاهی از اشکال قدیمی‌تر این نظریه نک به: دومازدیر، ۱۹۶۷، ۱۹۷۴، ۱۹۸۴)؛ این سبک‌ها خاستگاه هویت‌هایی هستند که خود زمینه‌ساز «اقدام سیاسی» می‌شوند. متونی که به موضوع «فراغت» اختصاص دارند، همواره بحث «رشد» را مطرح کرده‌اند و حق مطلب هم همین است. درک مشترکی که فراغت در آن فضا پروبال گرفته، حاکی از این است که اکنون فراغت‌های ما از یک قماش است ـ اوقات فراغت زیاد، افزایش میزان مشارکت در فعالیت‌های فراغتی و پول قابل‌توجه‌تری که برای آن‌ها صرف می‌شود ـ و همه این‌ها به‌سادگی قابل‌سنجش است و رشد موردبحث نیز به‌آسانی اثبات می‌شود. با این وصف، افزون بر این، مکرراً استدلال شده که «فراغت» به واسطة کارکردهای جدیدش از لحاظ کیفیت نیز در حال گسترش است. اثبات این امر همواره بسیار دشوار بوده است. دیدگاه‌هایی که معتقد بودند فراغت نه‌فقط گسترده‌تر بلکه در زندگی ما محوری و مهم‌تر نیز شده، طی زمان دستخوش تحول شده‌اند. یکی از پیشگویی‌ها این بود اخلاق فراغتی، جای اخلاق قدیمی کار را خواهد گرفت؛ بدین معنا که به‌جای ارزیابی افراد بر اساس مشاغل، آن‌ها را برحسب سلایق و فعالیت‌های فراغتی مورد داوری قرار می‌دهیم. درصورتی‌که واقعاً چنین روندی به وجود آمده باشد، بیکاری دیگر بسان گذشته تجربه‌ای چندان زیان‌بار نخواهد بود و چه‌بسا شاهد فرار از «کارِهای دارای دستمزد» نیز باشیم.

 

 

Lifestyles and Identities in: Leisure in Contemporary Society, By Ken Roberts, p. ۱۶۳-۱۸۲. ۲۰۰۶.

 

دانلود مقاله

دوفصل‌نامه فرهنگی – اجتماعی طعم زندگی، سال سوم، شماره نهم، پائیز و زمستان ۱۳۹۷، صفحات ۴۱-۷۱.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.