سبک زندگی اسلامی از دیدگاه قرآن با رویکرد روان شناختی

پدیدآور: علی بنائیان اصفهانی مقطع: دکترای تخصصی (PhD) محل ارائه: دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی سال ارائه: ۱۳۹۴

سبک زندگی (Life Style) به عنوان مفهومی جامع، متداول و متناسب با نیازهای فردی و اجتماعی، ابعاد گسترده‌ زندگی بشر را در بر می گیرد و همواره مورد توجه اندیشمندان علوم مختلف انسانی از جمله (روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و…) بوده است. هدف رساله حاضر آن است تا ضمن معرفی و تبیین مبانی سبک زندگی از منظر اسلامی، مولفه‌های روان شناختی آن را در قلمرو: ۱. ارتباط انسان با خود(با مولفه هائی همچون خودشناسی، خویشتن داری، مهار احساسات منفی همچون خودپسندی، طمع، حسادت و خشم و….)، ۲. ارتباط انسان با خداوند(با مولفه هایی همچون نگرش ایمانی، خلوص و حالت خوف و رجا(به مثابه عامل وحدت شخصیت)، حسن ظن به خدا، احساس دلبستگی و وابستگی به خدا، قدردانی از خدا و..) ۳. قلمرو ارتباط انسان با دیگران(اجتماع) مورد بررسی قرار دهد. در این راستا، نویسنده افزون بر ارائه مهم‌ترین اصول روان شناختی حاکم بر روابط میان فردی(همانند اصل ادب و احترام متقابل، اصل اجتناب از بدگمانی، اصل اجتناب از تجسس، اصل اجتناب از غیبت، اصل اجتناب از تمسخر و استهزاء، اصل پرهیز از عیب جوئی و….) به ارائه مهم‌ترین اصول حاکم بر روابط درون نهاد اجتماعی خانواده (همانند احساس مسوولیت در خانواده، رعایت عدالت میان اعضای خانواده، مهرورزی و محبت در خانواده، رویاروئی با مشکلات زندگی، همبستگی و همگرائی خانواده، احترام والدین، وجوب اطاعت از والدین و…) می پردازد.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.