سبک زندگی اهل ایمان ازمنظر نهج البلاغه

پدیدآور: زهرا خیری مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه مذاهب اسلامی - دانشکده علوم قرآنی تهران سال ارائه: ۱۳۹۴

یکی ‌ازمباحث جدید درعرصه تمدن غرب مسأله سبک زندگی است که دردهه‌های اخیر به عنوان موضوعی میان رشته‌ای ذهن اندیشمندان را به خود مشغول‌کرده است. از یکسو ماهیت غربی این موضوع لوازمی را ایجاب می‌کند وازسوی دیگرمعرفی راه سعادت ازسوی‌ جریان‌های معنوی نوظهور به عنوان بدیلی برتعالیم آسمانی ادیان، دغدغه بررسی سبک زندگی پیشنهادی آن‌هارا به منظور اتخاذ موضع مناسب ورهیافت برترلازم می‌آورد. سبک زندگی، مجموعه‌ای ازالگوهای نظام‌مندرفتاری است‌که خاستگاه آن‌را باورها، ارزش‌ها وهنجارهای شکل گرفته راتشکیل می‌دهد.ازآن‌جاکه فرهنگ جوامع بشری، به میزان بسیاری ازعامل دین‌اثر می‌پذیرد، طبیعی است که آموزه‌های دینی درشکل گیری سبک زندگی موثر باشد. دراین میان دین‌مبین اسلام، به‌ عنوان‌کامل‌ترین دین‌آسمانی به‌ تمام‌ ابعاد وزوایای زندگی انسان توجه نموده است است ومسیرراهیابی به سعادت وتعالی جاودانه را میسرکرده است. دراسلام مسیر دستیابی پیروی از قرآن کریم و پیامبراکرم(ص) واهل‌بیت علیهم‌السلام معرفی شده است. امام علی‌(علیه السلام)، بعد از پیامبراکرم(ص) اولین راهنما می‌باشد ودرکلام گهربار ایشان بهترین الگوها نمایان شده است. مراجعه وتحقیق وبررسی درنهج‌البلاغه که مجموعه‌ای گرانمایه ازرهنمودهای امیرالمومنین امام‌ علی علیه السلام است برای دستیابی به سبک زندگی ایمانی جامع لازم وضروری می‌باشد. بدین‌جهت دراین‌ پژوهش به‌ این ‌مهم پرداخته ودر جهت پاسخ بدین سوال‌که «سبک زندگی اهل ‌ایمان درنهج‌البلاغه چگونه معرفی گشته است؟» درابتدا پس ازپرداختن به مباحث مفهوم‌شناسی، مبانی سبک -زندگی‌اهل ایمان از منظر نهج البلاغه بررسی شده وسپس زمینه‌ها وعوامل تحقق سبک زندگی مومنانه از منظر نهج البلاغه بیان شده است. ودرپایان به بررسی‌آثار وموانع سبک زندگی مومنانه با مدنظر قرار دادن رهنمودهای نهج‌البلاغه‌پرداخته شده است. کلید واژه: سبک زندگی، الگوی زندگی، آموزه‌های اسلام، سبک زندگی مومنانه، زوایای زندگی اسلامی، سبک زندگی اسلامی

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.