سبک زندگی رضوی «بینش­ ها و ارزش­ ها»

مؤسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین منتشر کرد:

این کتاب از ۴ فصل تشکیل شده است: فصل اول: خداشناسی، فصل دوم: راهنما شناسی، فصل سوم: امام شناسی و فصل چهارم: معادشناسی.
نویسنده در فصل نخست، موضوعاتی همچون: چرا باید خدا را شناخت، چیستی ایمان، مراتب شناخت خدا، چگونه خدا را بشناسیم، توحید، ارتباط با خدا را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده است.
در فصل دوم این اثر، چیستی و جایگاه، ویژگی پیامبران تبیین شده است. در فصل سوم: چیستی، ضرورت امامت، جایگاه امام، راههای شناخت امام به تفصیل بیان شده است. در آخرین فصل کتاب، چیستی معاد، اهمیت و جایگاه، مرگ و برزخ به رشته تحریر در آمده است.
مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.