سبک زندگی زن از منظر قرآن و روایات (مورد مطالعه؛ روایات باب النکاح)

پدیدآور: مریم باقرپور مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه اصفهان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی سال ارائه: ۱۳۹۲

سبک زندگی یکی از مفاهیمی است که در قرن بیستم مورد توجه جامعه شناسان و روان شناسان غربی قرار گرفت.تعاریف و دیدگاه های مختلفی درباره سبک زندگی ارائه شده است اما به طور کلی می توان گفت سبک زندگی همه حوزه های رفتاری را شامل می شود که عینیت یافته و تجسم یافته ترجیح های فرد است.زنان به عنوان نیمی از پیکره اجتماع نقش تعیین کننده ای در بقا و گسترش نسل انسانی دارند در واقع زنان شیوه های رفتاری را از نسلی به نسل دیگر منتقل می کنند.از این رو ضرورت دارد شیوه های رفتاری مناسب برای نیل به سبک زندگی مطلوب تبین شود.قرآن و کلمات معصومین(ع)سرشار از الگوهای کارآمد و متناسب با سبک زندگی است. در این پژوهش سعی شده است سبک زندگی زن با توجه به قرآن و روایات در قالب الگوی مدیریت بدن،الگوی مدیریت نقش ها والگوی مدیریت خانه مورد بررسی قرار گیرد. -زنان و الگوی مدیریت بدن: پوشش ،خودآرایی و مدیریت نیاز جنسی سه شاخصه برای مدیریت بدن محسوب می گردد. در زمینه پوشش در آیات و روایات به آراستگی لباس،جنس ،رنگ و پوشش مناسب در اجتماع توصیه شده است.دومین شاخصه در مدیریت بدن خودآرایی است درسبک زندگی اسلامی به خودآرایی توجه شده اما جلوه گری ، فریبکاری و تدلیس در موقعیت‌های خاص الگوی نامتعارف محسوب می‌شود.نهی از مجرد زیستن و توصیه به تسریع در ازدواج،انحصار ارتباط جنسی به ارتباط با جنس مخالف،کنترل نگاه،انتخاب سخن و چگونگی بیان آن،وقار در رفت وآمد و پرهیز از مصافحه و خلوت کردن از الگوهای عملی در زمینه مدیریت نیاز جنسی است. – زنان و الگوی مدیریت نقش ها:در جامعه امروز زنان در خانواده و اجتماع نقش های گوناگونی دارند. مهمترین نقش های زن، نقش همسری و مادری است که در سبک زندگی اسلامی وظایفی برای زنان در این حوزه مشخص شده است. همچنین در نگرش اسلام زنان می‌توانند نقش‌های مختلف اجتماعی داشته باشند.آموزه های اسلامی الگوی،محوریت زن در خانه،‌تناسب نقش‌های اجتماعی با ویژگی‌های زن،عدم مغایرت فعالیت اجتماعی با مصالح خانوادگی ،کمک به توسعه جامعه و حفظ کرامت انسانی زن را برای مدیریت نقش ها پیشنهاد می کند. -زنان و الگوی مدیریت خانه: در جوامع امروزی به طور معمول زنان هدایت خانه را برعهده دارند. در سبک زندگی اسلامی باید به سه عنصر الگوی بهره وری مطلوب از زمان در خانه،تغذیه در خانواده و الگوی مصرف توجه شود.در زمینه بهره گیری از زمان در خانه با توجه به آموزه های اسلامی،ارتباط با خویشاوندان، علم آموزی،حرفه آموزی و هنر های دستی ،ورزش و تفریح و سیر وسیاحت از جمله راهکارهای عملی در این زمینه است. الگوی تغذیه در اسلام شامل،بهره گیری از غذای حلال، دو وعده غذا خوردن،استفاده از یک نوع غذا در هر وعده و تنوع غذایی است.همچنین الگوی مصرف در خانه شامل،شناسایی نیازها در خانواده ،توجه به اولویت‌ها در مصرف،تناسب مصرف با درآمد خانواده،تقدیرمعیشت و پرهیز از پیروی جاهلانه در مصرف است.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.