سبک زندگی و هویت اجتماعی(مصرف و انتخاب سلیقه‌ای، شالوده تمایز اجتماعی در دهه اخیر)

پدیدآور: الهام رحمت‌آبادی مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه آزاد اسلامی (رودهن) سال ارائه: ۱۳۸۳

هدف پژوهش، پاسخ به این سؤال است که آیا سبک زندگی می‌تواند معیار گروه‌بندی اجتماعی جدیدی باشد که مرزهای تمایز اجتماعی و یا هویت اجتماعی را رسم نماید؟ در این پژوهش از روش دلفی استفاده شده و محورهای مختلفی نظیر دگرگونی کار و فراغت، پدید آمدن طبقه متوسط جدید، طبقه اجتماعی و هویت سبک زندگی و خلق هویت، مفهومشناسی سبک زندگی، مصرف‌گرایی و فرهنگ مصرف بررسی شده است. مباحث و یافته‌های این مطالعه، مبنی بر دگرگون شدن روابط متقابل کار، فراغت، طبقه، فرهنگ و هویت فردی و جمعی را تأیید می‌کند.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.