سنخ‌شناسی سبک‌های زندگی: مطالعه‌ی موردی جوانان شهر مهاباد

پدیدآور: سیدفهیم ایراندوست مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه کردستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی سال ارائه: ۱۳۹۰

موضوع اصلی مورد توجه در این رساله سبک زندگی است. سبک زندگی از جمله مفاهیم مدرن به شمار می‌آید که در سده‌ی گذشته و به ویژه پس از جنگ دوم جهانی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. این اصطلاح محصول جهان مدرن است که در آن با تضعیف متغیرهای ساختاری نظیر طبقه‌ی اجتماعی، انتخاب‌ها و رفتارهای ذوقی مبنای شکل‌گیری هویت و هستی فرد به‌شمار می‌آیند. این پژوهش برای سنخ شناسی سبک‌های زندگی در بین جوانان پسر شهر مهاباد، با استفاده از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی، کنش‌ها و ایده‌های شکل دهنده‌ی سبک زندگی را بررسی می‌نماید. در بخش نظری، با استفاده از آرای اندیشمندان مختلف در حوزه‌ی مصرف و سبک زندگی چارچوبی مفهومی تنظیم و برای بررسی سبک زندگی مورد استفاده قرار گرفته است. روش کار، کیفی (نظریه‌ی مبنایی) است، و داده‌ها با استفاده از تکنیک مصاحبه‌ی عمیق و معیار اشباع نظری در بین ۲۵ نفر از جوانان پسر ۱۸ تا ۲۹ سال شهر مهاباد گردآوری شده‌اند. یافته‌های بدست آمده شامل پانزده مقوله‌ و شش سبک زندگی به شرح ذیل است: موسیقی سنتی به مثابه‌ی نوستالوژی، رسانه‌های مکتوب؛ مکاشفه‌ی بازاندیشانه، تلویزیون ملی و ماهواره؛ تولید تک صدایی و هویت تقابل‌گرا، رویکرد مدرن به فراغت، اولویت هزینه‌ای؛ خود – محوری جوانان، غذاهای محلی؛ بازنمای هویت قومی، پوشش به مثابه‌ی هویت – تمایز، رسیدگی به ظاهر و استفاده از لوازم آرایشی – بهداشتی؛ خود – بیانگری هویت‌بخش، نگرش تقدیرگرایانه به جراحی‌های زیبایی، کارکردهای ترکیبی ورزش، عاملیت جوانان و ایمان اکتسابی، دوگانگی عقاید – کنش‌های جوانان، رویکرد سکولاریستی به حجاب، ارتباطات قاعده‌مند زمینه‌ی آینده‌ای متعین، اعتدال در نظارت بر فرزندان نه حقارت. سبک‌های زندگی شناسایی شده نیز پیشامدرن، مدرن، علمی، ورزش محور، شادزیست و جهان‌محلی می‌باشند.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.