سیاست‌هایسیاست‏های فرهنگی دولت و الگوهای سبک زندگی دختران

پدیدآور: سمیه سادات شفیعی مقطع: دكترای تخصصی محل ارائه: دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی سال ارائه: ۱۳۸۹

پژوهش حاضر، الگوهای سبک زندگی دختران را در ارتباط متقابل با قدرت و اعمال آن در چارچوب سیاست‌های فرهنگی دولت، مد نظر قرار داده و به دنبال موارد ذیل است: بررسی اصول و مبانی سیاست فرهنگی دولت درباره سبک زندگی دختران، ارائه سنخ‌‌شناسی از سبک‌های زندگی دختران، بررسی وجود رابطه میان الگوهای سبک زندگی دختران با سیاست فرهنگی دولت در حوزه سبک زندگی، شناخت تلقی دختران از سیاست‌های فرهنگی دولت و بررسی رابطه میان تلقی دختران از سیاست‌های فرهنگی دولت و انتخاب سبک زندگی آنان در زندگی روزمره.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.