شناخت و معرفی آسیب‌های اجتماعی شایع در بین زنان استان سمنان

پدیدآور: ملک‌پور، فاطمه مقطع: کارشناسی ارشد (پژوهش علوم اجتماعی) محل ارائه: دانشگاه آزاد اسلامی (رودهن) سال ارائه: ۱۳۸۴

چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی و شناخت آسیب‌های اجتماعی خاص زنان در استان سمنان در خصوص مسائل مربوط به(خشونت علیه زنان، اعتیاد، قاچاق، خودکشی، زنان بد سرپرست و…) است. مهم‌ترین اقدام در زمینه شناخت وضعیت کمی و کیفی آسیب‌های اجتماعی خاص زنان، تشکیل بانک اطلاعاتی در استان و ارائه راهکارهایی جهت تعدیل این‌گونه آسیب های رایج زنان است. همچنین اطلاعات به‌دست آمده از سازمانه‌ای مرتبط در خصوص آسیب‌های مربوط به زنان است. جامعه‌ی آماری این پژوهش، کلیه‌ی زنان مشکل‌دار در زمینه‌ی آسیب‌های اجتماعی هستند. سرقت ۲۴، شرارت ۲۱، جرایم مالی ۱۸، اعمال منافی عفت ۱۰۳، مواد مخدر ۱۰۵، سایر جرائم ۱۴ که در مجموع ۲۸۵ مورد گزارش شده است که بیشترین فراوانی مربوط به مواد مخدر و کم‌ترین مورد مربوط به جرائم مالی بوده است. بر اساس آمارهای به‌دست آمده از کمیته امداد امام خمینی (ره) استان، شاخص‌های آسیب‌های اجتماعی خاص زنان در سال ۸۳-۱۳۸۰ به شرح ذیل بوده است: اعتیاد زنان ۱۴ مورد، خودکشی ۸ مورد، زنان مورد دار (فحشا) ۱۹ مورد، زنان بدسرپرست ۶۴ مورد که مجموع آن ۱۰۵ مورد بوده است. البته در این آمار چیزی در مورد خشونت خانگی ذکر نگردیده است. در آمار ذکر شده، بیشترین آن مربوط به زنان بدسرپرست وکم‌ترین مورد، خودکشی بوده است که در این مورد باید شدت و وسعت یک مسئله را در نظر بگیریم؛ چون خودکشی با وجود این‌که وسعت آن کم است ولی وجدان عمومی را به شدت جریحه‌دار می‌کند و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. بر اساس تحقیقات سازمان بهزیستی استان در سال ۸۲-۸۰ آمارهای زیر به‌دست آمده است: اعتیاد زنان ۸۳ مورد، خودکشی ۶ مورد، خشونت علیه زنان ۲۲مورد، زنان مورد دار (فحشا) ۹۹ مورد، زنان بدسرپرست ۷۳ مورد و سایر موارد مانند طلاق، اعتیاد شوهر یا والدین، فرار از منزل ۸۴۹ مورد. در این خصوص، صرف‌نظر از سایر موارد با توجه به فراوانی، زنان مورد دار بیشترین و خودکشی کم‌ترین هستند. همچنین طبق آمارهای به‌دست آمده از نیروی انتظامی استان اعتیاد زنان ۱۲۲ نفر، زنان مورد دار (فحشا) ۲۴ نفر ، اقدام به خودکشی ۳۰ نفر عنوان گردیده است. با عنایت به اینکه بانک اطلاعاتی دقیق و منسجمی در راستای آسیب‌های اجتماعی در استان وجود ندارد، جمع‌بستن فراوانی در کل، درست به‌نظر نمی‌رسد؛ زیرا امکان دارد که یک کیس هم به مراکز مشاوره مراجعه کرده باشد و هم ارباب‌رجوع بهزیستی باشد. بنابراین به این دلیل که آمارهای موجود بر اساس مشخصات دقیق فراوانی‌ها صورت نمی‌گیرد، این مشکل با ایجاد بانک اطلاعاتی آسیب‌های اجتماعی در استان برطرف خواهد شد.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.