شناسایی سبک های زندگی مصرف کنندگان بستنی (با رویکرد AIO)

پدیدآور: محمد کوچک زاده مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه علامه طباطبائی سال ارائه: ۱۳۸۹

بخش بندی بازار، یکی از ضروریات اجرای برنامه بازاریابی موفق است. بخش بندی بازار به طرق گوناگون و بر پایه های مختلفی صورت می پذیرد. یکی از جدیدترین و موثرترین روش های بخش بندی بازار، بخش بندی براساس ویژگی های سبک زندگی است. نتایج بدست آمده از این روش بخش بندی، کاربرد های متعددی در تدوین و اجرای برنامه های تولید، فروش، توزیع و فعالیت های ترفیعی و تبلیغی دارد. با توجه به رقابت در بازار بستنی و نیاز تولید کنندگان به کسب دانش در خصوص ویژگی های سبک زندگی مصرف کنندگان محصولاتشان، اجرای چنین تحقیقی ضروری می نماید. در تحقیق پیش رو، پرسشنامه ای با استفاده از عناصر سبک زندگی مبتنی برAIO (فعالیتها، علایق و نظرات) تدوین شده و در میان نمونه آماری توزیع گردید. پس از جمع آوری داده ها با انجام تحلیل آماری، ۴ خوشه در نمونه آماری شناسایی شد که این خوشه ها هر کدام سبک زندگی متفاوتی داشتند و هر کدام نیز به مارک خاصی از بستنی علاقه نشان دادند.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.