شیوه های تغییر و اصلاح رفتار: جلسه ششم(صوت و متن)

استاد: دکتر آذربایجانی (صوت و متن)

تفاوت جریمه کردن با خاموشی و محروم کردن

در خاموشی جنبه تقویت کننده دنبال نمی‌شود. امّا در محرومیَت فرد در دسترسی به کلیه منابع تقویت کننده محروم می‌شود. مقدار مشخصی از تقویت کننده به دنبال رفتار مشکل آفرین برداشته می‌شود.

نکات مهم در استفاده از جریمه

نکته اول:باید تقویت کننده مناسب مربوط به فرد را شناسایی گردد.

نکته دوم:مقدار جریمه کردن باید باعث کاهش یا فقدان آن رفتار گردد.

نکته سوم:برداشتن تقویت کننده گاهی فوری است و گاهی با تأخیر. قاعده این است که در صورتی که نوری باشد اثرپذیرتر است.

نکته چهارم:باید دقت شود که با حذف تقویت کننده‌ها حقوق افراد ضایع یا منجر به صدمه زدن آنها نشود. به عبارت دیگر غیراخلاقی نباشد.

نکته پنجم:عامل تغییر باید توانایی انجام این شیوه را داشته باشد.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.