طراحی الگوی سبک زندگی اسلامی و تاثیر آن بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کننده

پدیدآور: حامد نظرپور کاشانی مقطع: دکترای تخصصی (PhD) محل ارائه: دانشگاه علامه طباطبائی - دانشکده مدیریت و حسابداری سال ارائه: ۱۳۹۴

سبک زندگی و رفتار مصرف در هر جامعه، نقش بسزایی در مدیریت منابع آن جامعه داشته و انحراف آن باعث هدر رفتن منابع و سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی آن جامعه می شود. هدف این پژوهش بررسی ابعاد سبک زندگی اسلامی در حوزه مصرف و تأثیر آن بر رفتار خرید می‌باشد. ابتدا از طریق روش تحلیل مضمون، مضامین سبک زندگی اسلامی در حوزه مصرف از کتاب نهج‌البلاغه استخراج‌شده و با روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری و استفاده ازنظر خبرگان، الگوی سبک زندگی اسلامی در حوزه مصرف ارائه‌شده و درنهایت با انجام آزمون نیکویی برازش ارتباط مضامین با مراحل رفتار خریدار نشان داده‌شده است. نتایج بیانگر آن است که مضامین سبک زندگی اسلامی در حوزه مصرف بر هر یک از مراحل پنج‌گانه فرآیند تصمیم‌گیری خرید اثرگذار بوده و از این میان سهم بینش‌ها و گرایش‌ها بیشتر می‌باشد.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.