طراحی سماور بر مبنای سبک زندگی ایرانی

پدیدآور: راحیل احمدی مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه هنر تهران - دانشکده هنرهای کاربردی سال ارائه: ۱۳۸۹

هدف از انجام این پروژه بازطراحی سماور با توجه به سبک زندگی امروز بوده است. سماور در اوایل قرن نوزدهم از روسیه به ایران آورده شد. با پیشرفت تکنولوژی شیوه های تولید و ساخت این محصول دستخوش تغییراتی نظیر استفاده از گاز و یا برق برای تامین انرژی شد. اما طراحی فرم این محصول همچنان مانند گذشته ادامه یافت. با توجه به تغییر شیوه زندگی مردم در عصر کنونی و استفاده از محصولات جدید نظیر چایسازها نیاز به تغییر در طراحی سماور و هماهنگ سازی آن با شیوه زندگی امروز احساس می شود. در این پروژه ابتدا شیوه های زندگی امروزی در تهران بررسی و طبقه بندی شد. این بررسی بوسیلهه پرسشنامه و انجام محاصبه و عکاسی صورت گرفت. سپس با توجه به اولویت نیاز گروهها گروه هدف انتخاب شد و معیارهای طراحی از میان خواسته ها و نیازهای این گروه استخراج شدند. طراحی ابتدا به کمک شیوه های خلاقیت و سپس بر اساس معیارها انجام شد. قبل از انتخاب طرح نهایی دو طرح به افراد گروه هدف نشان داده شد و با توجه به نظراتشان طرح نهایی توسعه یافت.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.